5-12 ir socialinių įgūdžių ugdymo klasių piešinių paroda „Mano nuotaika”