Mokinių taryba

Mokinių tarybą sudaro:

  • Edgaras Ceiko 10sA klasė – mokinių tarybos pirmininkas,
  • Dainius Lincevičius 10sA klasė – pavaduotojas,
  • Ana Marija Kuuz 7s klasė – sekretorė.
  • Domas Baliulis 10sA klasė – narys.