Mokykloje dirbantys pedagogai dirba šiuolaikinės ugdymosi paradigmos principais, domisi specialiojo ugdymo naujovėmis ir taiko jas praktiškai.

Šiuo metu mokykloje įtraukiami dviejų metodikų principai:

  • ABA – taikomoji elgesio analizė, paremta žmogaus biheviorizmu. Taikant šį metodą siekiama pagerinti mokinių komunikacijos, įgūdžių generalizacijos gebėjimus bei mažinti netinkamo elgesio problemas.
  • TEACCH – struktūruotas mokymas. Klasės aplinka yra sustruktūruota, pažymėtos individualaus, grupinio darbo, poilsio vietos. Naudojami vizualiniai tvarkaraščiai. Taikant šį metodą siekiama mokinių savarankiškumo, pažintinių gebėjimų lavinimo.