Vadovai

Darius Griežė

Mokyklos direktorius

III vadybinė kategorija 

Gyvenimo aprašymas

Tel. +370 37 363047

Gediminas Kaminskas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Gyvenimo aprašymas

Tel.+370 683 49 599

Algis Kunauskas

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

 

Tel.+370 616 98598

Nerijus Lebednykas

Neformaliojo švietimo skyriaus vedėjas

Gyvenimo aprašymas

Tel.+370 672 89 128

Jurgita Bukauskienė

Medicinos padalinio vadovė

Gyvenimo aprašymas

Tel. +370 683 56 567

Algirdas Šimoliūnas

Socialinės globos padalinio vadovas

Gyvenimo aprašymas

Tel. +370 616 00 650