Mūsų komandos darbas neįsivaizduojamas be pašaukimo, bendravimo ir bendradarbiavimo, noro padėti bei tobulėjimo. Mūsų specialistai nuolat plečia savo kompetencijas ir reguliariai gerina mokymo bei reabilitacijos procesus. Susipažinkite su mūsų mokykloje dirbančių specialistų funkcijomis

 • Inovatyviai planuoja ir veda mokiniams pamokas ar veiklas
 • Fiksuoja mokinių asmeninį progresą, pasiekimus
 • Pagal mokinių poreikius pritaiko klasės aplinką
 • Bendradarbiaudami su tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbos specialistais rengia individualias mokinių ugdymosi programas bei planus

 

 • Padeda mokiniams mokytis
 • Padeda mokiniams orientuotis ir judėti mokyklos aplinkoje bei išvykose
 • Padeda mokiniams apsitarnauti
 • Įvertina mokinių komunikacijos, kalbėjimo problemas
 • Padeda mokiniams tinkamai formuoti garsus, žodžius
 • Lavina kalbos ir kalbėjimo sklandumą
 • Tikslina artikuliaciją
 • Lavina mokinių girdimąjį suvokimą
 • Pagal mokinių poreikius pritaiko alternatyviąją komunikaciją, moko ja naudotis
 • Pritaiko užduotis pagal mokinio gebėjimus
 • Padeda mokiniams įsisavinti ugdymosi turinį
 • Lavina mokinių sutrikusias pažintines – akademines funkcijas
 • Įvertina mokinio emocinę raidą, problemas
 • Padeda mokiniams įveikti stresines situacijas
 • Bendradarbiauja su tėvais
 • Siekia išsiaiškinti kilusias elgesio problemas
 • Ugdo mokinius atpažinti ir tinkamai išreikšti savo emocijas
 • Konsultuoja mokinius, jų tėvus, mokyklos darbuotojus
 • Ugdo mokinių kritinį mąstymą, bendradarbiavimą, kūrybiškumą
 • Ugdo mokinius geriau pažinti save
 • Ugdo mokinių problemų sprendimo gebėjimus
 • Įvertina mokinių motorinę raidą, problemas
 • Palaiko mokinių fizinę būklę
 • Lavina motorinius gebėjimus, normalizuoja raumenų tonusą, koreguoja mokinių laikyseną
 • Užtikrina kontraktūrų prevenciją
 • Bendradarbiauja bei konsultuoja tėvus ir pedagogus
 • Įvertina mokinių veiklos, sensorinės sistemos, pažinimo problemas
 • Pritaiko užsiėmimų aplinkas pagal mokinių poreikius
 • Skatina mokinių savarankiškumą
 • Struktūruoja veiklą
 • Lavina mokinių smulkiosios motorikos, akies – rankos koordinacijos, vizualinės motorinės integracijos gebėjimus
 • Lavina mokinių pažintinius gebėjimus (vizualinį, girdimąjį suvokimą, dėmesio koncentraciją, atmintį)
 • Bendradarbiauja bei konsultuoja tėvus ir pedagogus
 • Gydytojas neurologas – vertina mokinio būklę, seka progresą
 • Gydytojas reabilitologas – skiria reabilitacijos procedūras pagal mokinių poreikius
 • Masažuotojai – masažo metu gerina kraujotaką, limfos nutekėjimą, mažina skausmą, skatina atsipalaidavimą
 • Slaugytojos – užtikrina mokinio sveikatą, seka mokiniui skirtų medikamentų vartojimą mokykloje, teikia pirmąją pagalbą
 • Slaugytojų padėjėjos – asistuoja slaugytojoms
 • Organizuoja popamokinį mokinių ugdymą ir užimtumą
 • Padeda mokiniams planuoti ir įgyvendinti savo dienotvarkę
 • Padeda mokiniams pasiruošti pamokoms
 • Kuria ir pritaiko saugią aplinką popamokinėse grupėse
 • Bendradarbiauja su tėvais ir mokyklos specialistais
 • Padeda mokiniams dalyvauti popamokinėse veiklose
 • Padeda mokiniams orientuotis ir judėti mokyklos aplinkoje ar išvykose
 • Padeda mokiniams apsitarnauti