Ugdymo turinys atnaujinamas remiantis švietimo būklės analize. Atnaujinimo tikslas – užtikrinti aukštesnę bendrojo ugdymo kokybę.

Bendrųjų programų atnaujinimo kryptys: 

  • Stiprinti asmens savybių ir vertybių ugdymą.
  • Sukurti sąlygas kiekvienam mokiniui pasiekti aukštesnius rezultatus, suteikiant tvirtus ir tvarius žinių pagrindus, dalykų turiniu ugdant kompetencijas.

Programos paskutinį kartą atnaujintos 2008–2011 m. (Lietuvių kalbos ir literatūros – 2016 m.)

Atnaujinto ugdymo turinio aktualijos

Su Atnaujinto ugdymo turinio aktualijomis, vykstančiais renginiais, parengtais dokumentais galima susipažinti Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje https://www.mokykla2030.lt/