Kauno Šv. Roko mokykla neatlieka ūkio subjektų veiklos priežiūros.