Mokinių priėmimo komisija

Pirmininkas – direktoriaus pavaduotojas ugdymui Gediminas Kaminskas;

Pirmininko pavaduotoja – specialioji pedagogė Rima Ivoškienė;

Sekretorė – specialioji pedagogė, auklėtoja Nomeda Ramaškaitė – Jankuvienė;

Komisijos nariai:

 • Irena Paulauskienė, logopedė;
 • Asta Kazlauskienė – Čepienė, psichologė.

 

Vaiko gerovės komisija

Pirmininkas – direktoriaus pavaduotojas ugdymui Gediminas Kaminskas;

Pavaduotoja – specialioji pedagogė Rima Ivoškienė;

Sekretorė – mokytoja Vilma Admikaitienė;

Komisijos nariai:

  • Specialioji pedagogė Nomeda Ramaškaitė-Jankuvienė;
  • Socialinė pedagogė Jurgita Šukienė;
  • Psichologė  Asta Kazlauskaitė – Čepienė;
  • Logopedė, mokytoja Irena Paulauskienė;
  • Specialioji pedagogė, ergoterapeutė Ksenija Stasiulienė

Krizių valdymo komanda

Komandos vadovas – direktorius Darius Griežė;

 • Narė, atsakinga už psichologinės pagalbos organizavimą ir teikimą – psichologė Asta Kazlauskaitė-Čepienė;
 • Narė, atsakinga už komunikaciją – socialinė darbuotoja Neda Leonovienė;
 • Narys, atsakingas už saugumo priežiūrą – direktoriaus pavaduotojas ūkiui Algis Kunauskas;
 • Narė, atsakinga už pirmosios medicinos pagalbos organizavimą – medicinos  skyriaus administratorė Jurgita Bukauskienė;

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė

Koordinatorė – mokytoja Danutė Saudargienė;

Nariai:

 • Mokytoja Raimonda Bandzevičienė;
 • Mokytoja Jūratė Margienė;
 • Mokytoja Vilma Admikaitienė;
 • Auklėtoja Nomeda Ramaškaitė.