Mokinių priėmimo komisija

Pirmininkas – direktoriaus pavaduotojas ugdymui Gediminas Kaminskas;

Pirmininko pavaduotoja – specialioji pedagogė Rima Ivoškienė;

Sekretorė – specialioji pedagogė Nomeda Ramaškaitė;

Komisijos nariai:

 • Milda Pijoraitienė, mokytoja;
 • Jurgita Jakubauskienė, psichologė.

 

 

 

Vaiko gerovės komisija

Pirmininkas – direktoriaus pavaduotojas ugdymui Gediminas Kaminskas;

Komisijos nariai:

  • Specialioji pedagogė Nomeda Ramaškaitė;
  • Specialioji pedagogė Rima Ivoškienė;
  • Socialinė pedagogė Jurgita Šukienė;
  • Psichologė Jurgita Jakubauskienė;
  • Medicinos skyriaus administratorė Jurgita Bukauskienė;
  • Logopedė Irena Paulauskienė;
  • Mokytoja Vilma Admikaitienė;

Krizių valdymo komanda

Komandos vadovas – direktorius Darius Griežė;

 • Narė, atsakinga už psichologinės pagalbos organizavimą ir teikimą – psichologė Jurgita Jakubauskienė;
 • Narė, atsakinga už komunikaciją – socialinė darbuotoja Neda Leonovienė;
 • Narys, atsakingas už saugumo priežiūrą – direktoriaus pavaduotojas ūkiui Darius Andrijauskas;
 • Narė, atsakinga už pirmosios medicinos pagalbos organizavimą – medicinos  skyriaus administratorė Jurgita Bukauskienė;

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė

Koordinatorė – mokytoja Danutė Saudargienė;

Nariai:

 • Mokytoja Raimonda Bandzevičienė;
 • Mokytoja Jūratė Margienė;
 • Mokytoja Vilma Admikaitienė;
 • Auklėtoja Nomeda Ramaškaitė.