Kauno Šv. Roko mokykla

Naujienos

Vasario 8 d. mūsų mokyklos mokiniai svečiavosi Kauno Antano Martinaičio dailės mokykloje. Piešimo klasėje mokiniai apžiūrėjo paukščių iškamšas, gipsinius modelius, natiurmortų kompozicijas. Mokytojai patarė, kaip komponuoti paukščius popieriaus lape, kokias pasirinkti dailės raiškos priemones. Mokiniai savarankiškai pasirinko paukščių iškamšų modelius ir juos piešė. Po pamokos mokytoja Ieva supažindino su meno kūrinių parodomis, vykstančiomis mokyklos koridoriuose. […]

Integruota dailės ir technologijų pamokos „Sustingę paikščiai“

https://www.youtube.com/watch?v=5QHwkgRmhUU Tokiu šūkiu 1 lavinamoji klasė vadovaujasi kasdieninėse veiklose ir būtent tokiu šūkiu klasėje prasidėjo pamokų serija “Mažasis mokslininkas: eksperimentų diena”.  Ugdant pačius mažiausius labai prasmingai skamba Albert Jansens posakis:  „Papasakok man – ir aš pamiršiu, parodyk man – ir aš prisiminsiu, įtrauk mane – ir aš suprasiu!”. Vandens poveikis spalvų sklidimui servetėlėje, vaivorykštės kūrimas […]

Mažasis mokslininkas: eksperimentų diena

https://sventoroko.lt/wp-content/uploads/2023/12/1000000763.mp4 Gruodžio 13 d. 2s, 3sA kl. mokiniai dalyvavo edukaciniame užsiėmime ,,Stebuklingo muilo laboratorija“ bei ekskursijoje ,,Aromama“ kosmetikos gamybos fabrike. Patys gamino stebuklingą aromaterapinį rankų muilą, kuris savo kvapais, blizgučiais priminė artėjančias Kalėdas. Išbandė savo gamybos muiliukus plaudami rankas. Kiekvienas edukacijoje dalyvavęs vaikas buvo apdovanotas specialiu sertifikatu bei atminimo dovanėle.

,,Stebuklingo muilo laboratorija“

Š. m. lapkričio 16 d. mokiniai dalyvavo Kauno miesto plenere „Druska ir pipirai”, skirtame pasaulinei tolerancijos dienai  paminėti. Renginio tikslas – stiprinti tolerancijos nuostatas skirtingų žmonių atžvilgiu.Plenero metu mokiniai susitiko ir bendravo su bendraamžiais iš kitų ugdymo įstaigų. Meninių dirbtuvių metu, ugdytiniai buvo skatinami ieškoti naujų originalių meninės raiškos idėjų, ugdėsi komunikavimo, kūrybiškumo, kultūrinę ir […]

Kauno miesto pleneras „Druska ir pipirai“

https://youtu.be/ZbocCXWBw2k Spalio 27 d. 1s – 4s klasių mokiniai turėjo netradicinę integruoto ugdymo dieną ,,Helovino šėlionės”. Įvairių mokomųjų dalykų pamokose mokiniai atliko užduotis Helovino tema, žaidė žaidimus, skaptavo vieną iš labiausiai žinomų Helovino simbolių – moliūgo žibintą, pasigamino Helovino kaukes ir karūnas, lipdė iš modelino moliūgus, vaiduoklius ir kt. Helovino veikėjus. Dienos kulminacija – linksmosios […]

Helovyno šelionės

https://youtu.be/n0edeVkGgzU Kauno šv. Roko mokyklos pradinių klasių mokytoja Jonesa Drumstienė ir spec. pedagogė Nomeda Ramaškaitė-Jankuvienė vedė atvirą integruotą lietuvių kalbos ir literatūros, gamtos mokslų, dailės pamoką „Rudenėlio margas rūbas“. Pamokoje taikyti aktyvūs ugdymo(si) metodai padėjo mokiniams ne tik pakartoti tai, ko mokėsi, bet ir įgyti naujų žinių bei įgūdžių. Netradicinė pamoka mokinius motyvavo aktyviai dalyvauti, klausinėti ir spėlioti, įsivertinti.  […]

Atvira pamoka „Rudenėlio margas rūbas“

PARTNERIAI