MOKYKLOS MISIJA IR VIZIJA

Mokyklos misija

Teikti ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams ir jaunuoliams, užtikrinant kokybišką specialųjį ugdymą, ir vykdyti jų medicininę ir socialinę reabilitaciją, padedančią tapti visaverčiais visuomenės nariais.

Mokyklos vizija

Greta kokybiško Valstybės švietimo politikos įgyvendinimo kuriama šiuolaikiniais pedagogikos, reabilitacinės medicinos, socialinės psichologijos pasiekimais ir informacinių technologijų taikymu grįsta edukacinė infrastruktūra, užtikrinanti visapusišką asmenybės raidą didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams ir jaunuoliams.

Vertybės ir filosofija

Mes tikime, kad:

  • Kiekvienas vaikas yra gabus, svarbu padėti jam atsiskleisti, patirti mokymosi sėkmę, atrasti savo poreikius atitinkančią veiklą.
  • Žinios yra santykinės, o kaita nuolatinė.
  • Suteikdami žinias ir pagrindinius mokymosi įgūdžius, vaikus mokome kritiškai mąstyti, vertinti, kurti, bendrauti ir bendradarbiauti visuomenėje.
  • Mokykla pati nuolat mokosi, kuria ir palaiko partneriškus santykius visuomenėje, vertina savo rezultatus ir prognozuoja perspektyvą.