Mokinių kūrybinių darbų paroda „Barokas"

Mokinių kūrybinių darbų paroda "Barokas"

Grafikos dabų paroda „Mano svajonių draugas“

Nauja paroda mokyklos II aukšte „Mano svajonių draugas“.
5 - 12, socialinių įgūdžių ugdymo klasės piešė savo mėgstamų žinomų žmonių portretus taikant grafinės raiškos priemones.
Mokiniai vaizdavo Lietuvos ir užsienio muzikos atlikėjus, dainininkus, aktorius, tarp jų ir krepšinio legendą Arvydą Sabonį.

Parodą parengė mokytoja Gražvyda

Paroda „Gėlių žiedai"

Paroda skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai „Gėlių žiedai"

Tapybos paroda „Rudens spalvos”

Nuo spalio 1 dienos Kauno specialiosios mokyklos antrojo aukšto fojė vyksta mokinių tapybos paroda “Rudens spalvos”. Ruduo, pats spalvingiausias metų laikas, savaime skatina grožėtis, kurti, svajoti. Taip nutiko ir parodos kūrėjams. Ši tema padėjo mokiniams geriau suprasti peizažo kūrimo technikas, ypatumus ir įkvėpė atrasti netikėtus spalvų derinius ir įdomias kompozicijas.
Parodą organizavo: mokytoja Gražvyda Andrijauskaitė ir pedagogikos studijų praktikantė Aušrinė Mongirdaitė

„Kalėdų pasaka"

Mokinių darbų paroda „Kalėdų pasaka“

5-12 klasių ir socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokinių integruotas tikybos, biologijos ir dailės projektas „Augalai Biblijoje”.

Parengti projektą įkvėpė atsiradęs naujas mokslas - biblinė botanika. Pažvelgti į istoriją iš tūkstantmečių perspektyvos ir paieškoti sąsajų su dabartimi, kokias istorijas slepia Šventame Rašte minimi augalai ir kiek jų žinomi yra mums.
Projekto tikslas- supažindinti mokinius su Biblijoje minimais augalais, skatinant domėtis Biblija, augalais, ugdant mokinių kultūrinę, socialinę, pažintinę ir kūrybinę kompetencijas, pasitelkiant integruoto ugdymo principus.
Mokiniai projekto metu susipažino su Biblijoje minimais augalais, jų pavadinimais ir jų reikšme. Mokiniai ieškojo minimų augalų ištraukų Biblijoje ir piešė šiuos augalus.

Paroda „Baltasis angelas"

Kauno specialiojoje mokykloje nuo gruodžio 7d. iki sausio 11 d. vyko paroda „Baltasis angelas". Nuoširdžiai dėkojame Kauno Tautinės kultūros centrui, kurie pasidalino savo nuostabiais, kūrybiniais piešiniais mūsų mokykloje.

5-12 ir socialinių įgūdžių ugdymo klasių piešinių paroda „Mano nuotaika”

Įsigaliojęs karantinas aukštyn kojomis apvertė kasdienę rutiną. Mokymasis nuotoliniu būdu nėra vienintelis pokytis, įvykęs mokinių gyvenime. Jie taip pat prarado įprastas veiklas, nebelanko būrelių mokykloje, nebegali žaisti sau įprastose mokyklos aplinkose, negali susitikti su savo klasės draugais.
Kita vertus – daugiau laiko namuose, daugiau laiko kūrybai! Labai mažai vaikų gali tiksliai pasakyti, kas vyksta jų viduje. Piešiniuose atsiskleidžia vaikų vidinis pasaulis: nuotaikos, fantazijos, išgyvenimai.

5-12 ir socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokinių kūrybinių darbų paroda „Žiemos gėlės”

Kai žiemą norisi lauko gėlių, gelbsti šaltojo sezono karalienės – stilizuotos mėlynos gėlės, lyg nužengusios iš senovės Kinijos mėlynai balto porceleno indų.
Vietoj keramikinių lėkščių mokiniai dekoravo popierines vienkartines lėkštutes, naudojant guašo ir akrilo dažus, rėmėsi senovės Kinijos porceleno dekoravimo pavyzdžiais.

Mokinių piešinių paroda „Saulutė“, skirta kovojantiems su COVID – 19 pandemija

Mūsų mokyklos mokiniai prisidėjo prie Lietuvos vaikų ir jaunimo centro organizuojamos palaikymo iniciatyvos kovai su COVID – 19 pandemija. Intensyviai dirbantiems gydytojams, visokeriopai prisidedantiems savanoriams ir verslininkams, sergantiems ir sveikstantiems, visiems izoliacijoje esantiems piliečiams išreiškė padėką piešiniais. Padėkos simboliu mokiniai pasirinko saulę. Saulė yra atgimimo simbolis, gyvybės teikėja ir palaikytoja. Palaimos žmonėms ir jų darbams nešėja. Jos šviesa siejama su teisingumu, simbolizuoja įkvėpimą.

Padėka medikams

5-11 ir socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokiniai balandžio – gegužės mėn. kūrė padėkas medikams, kurie kovoja priekinėse gretose su viruso pandemija, suteikdami visiems taip reikalingą pagalbą, su dideliu atsidavimu atlieka savo pareigas ir gelbėja žmonių gyvybes. Mokiniai pagarbą ir padėką medikams išreiškė savo sukurtose maldose ir kūrybiniuose darbuose.

Europos kalbų diena

Europos kalbų diena – rugsėjo 26d. švenčiama Europos valstybėse nuo 2001m. Jos metu organizuojami įvairūs renginiai, siekiant paskatinti kalbų mokymosi įvairovę, išugdyti pagarbą visoms Europos kalboms, regionų ir tautinių mažumų kalboms.
Mūsų mokykloje Europos kalbų dienai paminėti surengta 5s-12s, ir S1,2,3 klasių mokinių kūrybinių darbų paroda. TIKSLAS: ugdyti pagarbą kultūriniams skirtumams, pabrėžiant užsienio kalbų mokymosi svarbą, kaip vieną sąlygų, padedančių mums geriau suprasti vieniems kitus. Tobulinti užsienio kalbos žinias, kaip būdą bendrauti, suprasti vienas kitą bei kultūrų skirtumus ir susirasti naujų draugų. Skatinti ir padėti mokiniams suvokti, kaip kitų šalių kalbų mokėjimas praturtina gyvenimą, padeda geriau pažinti kitas kultūras. Sudaryti sąlygas per spalvų įvairovę kūrybiškai perteikti savo požiūrį į kalbų ir kultūrų skirtumus.

Komiksų paroda

Mūsų mokyklos mokiniai dalyvavo Vinco Mykolaičio-Putino memorialinio buto-muziejaus organizuotame mokinių ir suaugusiųjų komiksų konkurse „Vinco Mykolaičio-Putino diena“.

Mokiniai kūrė komiksus, atspindinčius V. Mykolaičio-Putino dieną ir juos atitinkamai pavadino. Kuriant pasirinko norimą V. Mykolaičio-Putino gyvenimo etapą (vaikystę, jaunystę, brandą, senatvę). Pavaizduotos situacijos ir veikėjai tikri, pritaikyti realūs V. Mykolaičio-Putino charakterio bruožai.

Margučių paroda 2020

Šias Velykas sutikome kitaip – sėsliai. Tad turėjome laiko pamąstyti apie šios šventės prasmę ir papročius. Margutis – apeiginis Velykų stalo valgis. Valgant margučius buvo tikima, kad juos valgantys žmonės bus sveikesnis ir stipresnis. Su tokiu linkėjimu 5 - 10 ir socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokiniai dovanoja savo išmargintus margučius mokyklos bendruomenei. Pasigrožėkime 2020 metų margučių raštais ir spalvomis.

„Spalvoti žodžiai Mamai“

Artėjant Motinos dienai, 6–11 ir socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokiniai piešė savo mamų portretus, arba tai, kaip mamoms patinka leisti laisvalaikį. Mokiniai savo kūryboje taikė įvairias technikas: spalvotas kreideles, vandeninius dažus, spalvotus pieštukus, klijavo detales iš spalvoto popieriaus. Mokiniai savo kūriniuose išreiškia dėkingumą ir meilę artimam žmogui.