Gruodžio 13 d. mūsų mokykloje vyko Advento popietė. Advento popietei ruošėmės iš anksto. Per lietuvių kalbos ir literatūros, dailės, technologijų, muzikos, tikybos pamokas mokiniai kūrė angelų karūnas, ruošė kalėdinius palinkėjimus, giedojo giesmes. Advento popietės metu mokiniai žaidė žaidimus, minė mįsles, giedojo giesmes.
Advento popietė − tai ne tik pabuvimas kartu, bet ir etnokultūros puoselėjimas mūsų mokykloje, prisimenant adventinio laikotarpio papročius ir lietuviškas tradicijas.