Kauno šv. Roko mokyklos pradinių klasių mokytoja Jonesa Drumstienė ir spec. pedagogė Nomeda Ramaškaitė-Jankuvienė vedė atvirą integruotą lietuvių kalbos ir literatūros, gamtos mokslų, dailės pamoką „Rudenėlio margas rūbas“. Pamokoje taikyti aktyvūs ugdymo(si) metodai padėjo mokiniams ne tik pakartoti tai, ko mokėsi, bet ir įgyti naujų žinių bei įgūdžių. Netradicinė pamoka mokinius motyvavo aktyviai dalyvauti, klausinėti ir spėlioti, įsivertinti. 

Keičiantis gerąja patirtimi, pamoką stebėjo Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos ir Kauno Tado Ivanausko progimnazijos pedagogės.