Š. m. birželio 22 d. „Erasmus+“ „DiscoverEU“ pirmojo etapo komanda mokytojų tarybos posėdyje pristatė savo mobilumą „Ekologija Europos senamiesčiuose“.