Spalio 27 d. 1s – 4s klasių mokiniai turėjo netradicinę integruoto ugdymo dieną ,,Helovino šėlionės”. Įvairių mokomųjų dalykų pamokose mokiniai atliko užduotis Helovino tema, žaidė žaidimus, skaptavo vieną iš labiausiai žinomų Helovino simbolių – moliūgo žibintą, pasigamino Helovino kaukes ir karūnas, lipdė iš modelino moliūgus, vaiduoklius ir kt. Helovino veikėjus. Dienos kulminacija – linksmosios estafetės sporto salėje. Dalyvaudami įvairiose veiklose mokiniai ugdėsi komunikavimo, pažinimo, kūrybiškumo, kultūrinę ir socialinę, emocinę kompetencijas.