Kauno šv. Roko ir Garliavos Jonučių mokyklų mokytojai vedė integruotą pamoką „Žvakutė ant užmiršto kapo“ Jonučių kapinėse. Mokiniai tvarkė apleistus kapus, uždegė žvakutes, sukalbėjo maldą. Dirbant kartu tarp mokinių užsimezgė draugystė. Pamokoje buvo ugdomos komunikavimo, pilietiškumo, pažinimo, kompetencijos.