Š. m. lapkričio 16 d. mokiniai dalyvavo Kauno miesto plenere „Druska ir pipirai”, skirtame pasaulinei tolerancijos dienai  paminėti. Renginio tikslas – stiprinti tolerancijos nuostatas skirtingų žmonių atžvilgiu.Plenero metu mokiniai susitiko ir bendravo su bendraamžiais iš kitų ugdymo įstaigų. Meninių dirbtuvių metu, ugdytiniai buvo skatinami ieškoti naujų originalių meninės raiškos idėjų, ugdėsi komunikavimo, kūrybiškumo, kultūrinę ir socialinę, pažinimo,emocinę kompetencijas.