Rugsėjo 26-ąją mokykloje minėjome Europos kalbų dieną. Įvairių klasių mokiniai – nuo pradinuko iki dvyliktoko – vykdė veiklas, susijusias su Europos šalimis, jų kalbomis ir tautine atributika: kirpo popierinius marškinius ir ant jų klijavo ar rašė žodžius visomis Europos kalbomis, spalvino vėliavas, bibliotekoje gamino plakatą su įdomiais faktais apie kalbas, žaidė stalo žaidimus su vėliavomis, pasitelkdami informacines technologijas klausėsi, kaip skamba kiekviena Europos kalba, ir mėgino jas atpažinti.