Rugsėjo 11 – os  dienos rytą šv. Roko mokyklos mokiniai išvyko į  piligriminę kelionę Kaunas – Šiluva. Kelionę lydėjo mokinių ir mokytojų  gera nuotaika, bendra malda.

Tądien mokiniai dalyvavo Šv. Mišiose Švč. Mergelės Marijos gimimo bazilikos aikštėje, paskui aplankė Šiluvos Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčią bei koplyčią, meldė malonių sau ir savo artimiesiems.

Pavargę, sujaudinti patirtų įspūdžių, labai laimingi grįžome į mokyklą!