Draugystė ir bendrystė – tai nepaprastas, kupinas atradimų patyrimas. Jis padeda mums augti ir pažinti pasaulį.
Birželio 1 d. vyko Kauno miesto specialiojo ir bendrojo ugdymo įstaigų mokinių projektas „Mes visi skirtingi, bet vienas kitam reikalingi”, skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti. 👫💃🌞🙂
Projekto tikslas – plėtoti specialiojo ir bendrojo ugdymo įstaigų mokinių, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą.🤝
Dėkojame dalyvavusioms ugdymo įstaigoms: Kauno 11-osios gimnazijai, Kauno Jono Pauliaus II gimnazijai, Kauno Milikonių progimnazijai, Kauno Juozo Grušo gimnazijai, Kauno Jono Laužiko mokyklai, Kauno Juozo Urbšio progimnazijai, Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centrui, Kauno Saulės gimnazijai, Kauno Prano Daunio ugdymo centrui ir kitiems svečiams.❤🫶🙂